مراسم‌های ساختگی روزگار ما

جوون شدن اینجابرون  اونجابرون  نگاه‌کنون  خیره‌بشون  خمارکنون  پسندکنون  عاشق‌بشون  تب‌بکنون  تیپ‌بزنون  آرایش‌کنون  قشنگ‌بشون  پیام ردوبدل‌کنون  زنگ‌بزنون   لاف‌بزنون  لامپ‌ترکون   توقطع‌کن نه تو قطع‌کنون  آشناشوون  کافه‌روون  لته‌خورون  پیتزاخرون  پاشنه‌‌خونه ازجاکنون  پارتی‌گیرون حلقه‌برون  طلاوچادربخرون  دایره‌و تنبک‌بزنون  جهازخرون جهازبرون  آفتابه‌ولگن‌نشون  مهریه‌و باشلق‌ببرون هی ببرون هی نبرون  دهن همه سرویس‌بکنون  محضرگیرون محضربرون  صیغه‌خونون   عقدبکنون    دست‌بزنون پابکوبون    شادی‌کنون    حنابندون    بوق‌بزنون   عروس‌کشون    هلهله و رقص‌کنون    تالاربرون     مهمونا از مابهترون هی قرواطواربریزون   شاباش‌ندون   گریه‌‌‌کنون   بای‌بای‌کنون  دررفتنون   نازخریدون  نازکشیدون   غمزه کنون     پاتختی و پول‌شمرون  پاگشا و پلوخورون   تست‌دادنون   گردوقلمبه‌شدنون     شکم‌ تو آفساید ذوق‌کنون     همه‌ببینون   مراسم دخترنَشون پسربِشون   بچه‌کنون    میراث‌خورون درست‌کنون   بعد زایمون     توله‌کنون   اشک‌ریزون    خنده‌کنون   سوگلی رو بزرگ‌کنون    خسته‌بشون   کوفته‌بشون    شاکی‌بشون   نق‌بزنون  پاپس‌کشون    قهرکنون  آشتی‌کنون    خواب‌نروون   بیداربمون    دعواکنون  وام‌بگیرون   قسط‌بدهون   افسرده‌شون    بستری‌شون    پژمرده‌شون   دل‌مرده‌شون   بچه‌ها رو بزرگ‌کنون   حالا از اول….. عروس و دومادش کنون    نفس‌کشون    آشتی‌کنون   عاشق‌بشون   سفربرون   سوغات‌خرون  نوه‌ببینون  ذوق‌کنون   پیربشون     نحیفبشون   بچه‌بشون و  این قصه ادامه دارد….              

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *