80 واژه و اصطلاح شیرازی (فارس)

1/ شُمو: شما

2/ کُجو: کجا

3/  شُو: شب

4/ تُو: تب

5/ خُو: خواب

6/پِلِنگَک: بشکن

7/ ماتِرِنگَک: زیرک و فلفلی و زبل

8/ آمو: اما

9/ عامو: عمو

10/ پیرسوک: پرستو

11/ کَل‌پوک: مارمولک

12/ شِرتی شَپَکی: بی نظم و قاعده

13/ لیم لیم: یواش یواش

14/ پَپِه: نفهم

15/ پَلِه: خُل

16/ ایجوری: اینجوری

17/ تُربیزه: تربچه

18/ کی‌یَک: فلانی

19/ موش دُوونی: دو به هم زنی

20/ آلِشتی= اِکبیری: زشت وبی‌ریخت

21/ گااسَم: شاید هم

22/ پام سُریده: عاشق شدم (سریده: لیز خورده. سر خورده)

23/ شِوِد باقله: باقاله پلو (شود: شوید)

24/ نقل پیرزن: پاپ‌کورن. پف‌فیل. چس‌فیل

25/  تو تُوه‌ای= حسرت‌الملوک(به دلیل ارزانی ملوک و پادشاهان نخورده‌اند): چَغورپَغور

26/ زُلِیبی: زولبیا

27/ شَملیز: شنبلیله

28/ کُمین: شکمو

29/ تَپ تُس: تنبل وکودن و ندانم‌کار و ناشی

30/ لُوده: سبک و بی ادب

31/ کِنِس: خسیس

32/ موس موس: دنبال کسی رفتن و مجیزش را گفتن

33/ موی شِلال: موی لخت و صاف

34/ زقَلتون: نام گیاهی سمی (برای نفرین  بکار میرود مثل اینکه بگویی زهر مار)

35/ گاگُداری: گهگاهی

36/ لاجون: لاغر مردنی

37/ حالو دُو افتاده دستت: حالا دُور دورِ توست

38/ بُغ کرده: غمگین نشسته (حالت قهر)

39/ هُونونوی کردی: هنر کردی

40/ شافتَک= شوت: سوت

41/ رُودار: پشت سر هم. پیاپی

42/ بَری شدن: دل کندن

43/ پالونِش کجه: نجیب نیست

44/ اَی: اگر

45/ کِر: گوشه . کنج             حالو ایطو چسبیدی کر دل من که چی‌چی؟

46/ اَلَم شَنگه: آشوب

47/ فِرتی: با عجله

48/ واتَرَقید: ترقی معکوس کرد

49/ قال گذوشتن: منتظر و بی خبر گذاشتن و نیامدن

50/ دِلِی دِلِی راه رفتن: با عشوه و کیف و سرخوش راه رفتن

51/ اَجَق وَجَق: عجیب و غریب

52/ حصین: گلدان

53/ گلِسون: گلستان

54/ شبِسون: شبستان

55/ اِیلون وِیلون: آواره و  سرگردان

56/ دلواز: دلباز

57/ بده بوسون: معامله. قرارهمکاری

58/ کُجو به کُجان نَقل کجان؟: راجع به کجا و چی به چیه؟

59/ زیر جُلی: پنهانی

60/ لب‌چین= لب‌تخت: بشقاب

61/ پشت‌چشم نازک‌کن: آدم متکبر

62/ پِنجیر=پنجورک: نیشگون

63/ مَشنگ: خل و چل.

64/ صابونات: اصطهبانات. استهبانات

65/ لُغُزَک: طعنه. کنایه 

66/ پوی شما رو بوسیدم: پای شما را بوسیدم .جمله‌ای در معایشت مهمان هنگام خداحافظی ( جواب مهمان : رو ماه شمو رو بوسیدم : روی ماه شما رو بوسیدم)

67/ چارچِلِنگ: چهار دست و پا

68/ کَلمورچه: مهمان ناخوانده و مزاحم

69/ تیسک: بلبلی که هنر خواندن ندارد.(مَثَل: بلبل 7تا جوجه میاره. 6 تاش میشه تیسک یکیش میشه بلبل)

70/ کاچی بعضِ هیچی: ناقص بهتر از هیچه (کاچی: نوعی غذای ساده با آرد و روغن و آب و شکر)

71/  پَخمه: کم شعور. احمق 

72/ گربه‌ی شاهچراغ: کسی که خیلی بور و زال باشه

73/ چسان فِسان: آرا بیرا: آرایش و پیرایش: شیک و پیک

74/ قُره تراق: صدای رعد و برق

75/ تشه برق: رعد و برق

76/ تِنگید ایوَر: پرید  اینطرف

77/ بوتومبه: فروبریزه. خراب بشه.    تومبید: خراب شد فرو ریخت

78/ چُو انداختن: شایعه کردند

79/ بوگوش بیاد: بهش بگو بیاد

80/ ها یُو نه؟ : آره یا نه

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *